Ծախսերի կատարման հաշվետվություններ

2016 թվ., 1-ին եռամսյակ

2016 թվ., կիսամյակ

2016 թվ., 9 ամիս

2016 թվ., տարի

Մղարթի հիմն. դպրոցի 2017 թվ. ծախսերի կատարման նախահաշիվ /էջ 1/

Մղարթի հիմն. դպրոցի 2017 թվ. ծախսերի կատարման նախահաշիվ /էջ 2/

Մղարթի հիմն. դպրոցի 2017 թվ. ծախսերի կատարման նախահաշիվ /էջ 3/

2017 թվ. 1-ին կիսամյակ

2017 թվ. 2-րդ կիսամյակ

2017 թվ., 9 ամիս

2017 թվ.տարի

2017թ փոփոխված նախահաշիվ

2018թվ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություններ

2018թվ. նախահաշիվ

2018 1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2018 թվ․, 9 ամիս, ֆինանսական հաշվետվություն

2018 թվ. տարեկան հաշվետվություններ

                                                              2019թ տարեկան նախահաշիվ

2019թ սոց փաթեթի տարեկան նախահաշիվ 

  2019թ գնումների պլան

2019թ առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2019թվ կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություն