Տնօրեն` Աղաբեկ Մոսինյան

Փոխտնօրեն՝

Մելիք Ղազարյան

Ուսուցիչներ՝

Անահիտ Գրիգորյան
Նաիրա Դալլաքյան
Անուշ Մանուկյան
Հերմինե Պարանյան
Արմինե Մամաջանյան
Ռուզաննա Շախկուլյան
Էլմիրա Պետրոսյան
Սերինե Մամաջանյան
Գայանե Հովակիմյան
Ավագ Մոսինյան

Հաշվապահ՝

Սամվել Սոխակյան

Գրադարանավար՝

Սյուզաննա Սուքիասյան

Տեխ. աշխատողներ՝

Սուսաննա Գրիգորյան

Սերինե Հովհաննիսյան

Աշոտ Բաբաջանյան

Գևորգ Սուքիասյան

Արեն Մոսինյան